Óvjuk az óriás-tőrösdarazsakat! Védett, hasznos és békés állatok.
A hazai egyetlen és ezáltal legnagyobb teljesen publikus ízeltlábú "citizen science" oldal. Oszd meg Facebookon
Támogasd a határozók munkáját eseti, vagy rendszeres befizetéssel.

Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste széles tojásdad, másfélszer olyan hosszú, mint amilyen széles, a szárnyfedők szegélye a 10. pontsor és a perem között széles és lapos, a közepe előtt sokkal szélesebb, mint az egyik szárnyfedő korongjának a fele. A pontsorok a közterecskék közbeszúrt pontjai miatt helyenkint szabálytalanok, a 3. és 5. közterecske azonban mindig felismerhető. Az előtor háta széles, éles tompaszögű hátulsó szögletekkel. Felül zöld, a varratszegély, továbbá egy osztatlan háromszögű folt a tövén vöröses. Alul fekete, a potroh szegélye sárga, lábai sárgák. 6—8 mm; 4—5 mm széles.

Előfordul csaknem az egész palearktikus tájban, keleten a Bajkál-tóig. A Kárpát-medencében inkább csak a hegyvidéken fordul elő. Magyarországon nagyon ritka, eddig csak a Kisalföldről (Pinnye, Magyaróvár), Baranya megyéből és a Zempléni-hegyekből (Pálháza) került elő. Tápnövénye a Chrysanthemum vulgare és az Achillea ptarmica

Változata:

1. A combok töve barna. — Előfordul a törzsalakkal együtt, de ritka (Pécs, Dombóvár) (= viridissima Reitt.)
ab. languida Corn.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cassida sanguinosa

Források:

- Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás