Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Lábai teljesen sárgák, a csáp 3. íze nincs kétszer olyan hosszú, mint a 4. íz, 3,4-4,2-szer olyan hosszú, mint amilyen széles. Teste erősen megnyúlt. Feje barna vagy fekete, a csápok rövidek, mind a 4 ízük egyszínű barna, rajtuk rövid, sűrű szőrzet van. A perem szorosan simul a barna előhát oldalához, legfelső sora behajlik, felülről látható. Az oldalsó tarajok az előháton elmosódottak, viszont annak nyúlványán jól kivehetők. A nyúlvány és a félfedők egyszínű sárgák. A középmező 5-6-, a szegélymező 1-soros. 2,8-3,3 mm.


Dél-Európában honos, nálunk néhány példánya került csak elő (Budapest, Gyenesdiás, Isaszeg, Pécs). A mezei iringón (Eryngium campestre) él. Áprilistól augusztusig gyűjtötték. A nyáron fogott példányok előháta világosabb. A kevés példányból nem dönthető el egyértelműen, hogy ezek egy 2. nemzedék tagjai-e.


horvathi (PUTON, 1879)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Tudományos név:

Catoplatus horvathi

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region