Leírás

A csáp 2, íze hengeres, a 3. íz teljes hosszában egyenletesen vastagodó, bunkó alakú, vége sötétebb, s itt olyan vastag, mint a 4. íz; mindkettőt viszonylag sűrű, ferdén felálló szőrözet borítja. A hátulsó lábszárak belső oldalán sűrű finom szőrzet van, a szőrök olyan hosszúak, mint a lábszár vastagsága. A középső comb belső oldalán, a vége közelében apró fogacska van. Az előhát elülső sarkán fekete sáv húzódik, a rajta levő fogacskák gyakran feketék. A pajzsocska enyhén kihegyesedő háromszög alakú, hegye általában fehér. A fedő külső szegélye a tövén sárga, egyébként a fedő egyszínű barna, sűrű fekete pontozással. A hártya sötétebb, az ereken fekete foltok vannak. Hasoldala sárga, elszórt fekete pontozással és foltokkal, melyek a potrohon kivehető sávokat alkothatnak. A potroh szegélye a hátoldalon alig feltűnően tarka, mert a fekete pontozás a connexivumokon ritka. Lábai sárgák, elszórt fekete pontozással, a hátulsó combok vége barna. 9-11 mm.


Egész Európában elterjedt faj, Magyarországon elszórtan több helyről előkerült. Elsősorban száraz, meleg területeken él, főleg lóhere (Trifolium) tövén gyűjthető. Kifejletten telel át, a hazai kifejlett példányokat áprilistól novemberig, de a legtöbbet májusban gyűjtötték.


lividus STEIN , 1858
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva