Fejlődési szakasz: imágó


1,5 mm-nél hosszabb, sötét fahéjszínű poloska (38. ábra). Teljes és háromféle, különböző mértékben rövidült szárnyú alakja van. A harmadik csápíz kb. másfélszer olyan hosszú, mint a 2. A félfedők szélén, a törés mögött, az alig látható erek 2 sejtet határolnak. A nőstények elülső lábfeje 2-ízű, többi lábaik feje 3-ízű. Teljes szárnyú alakja 2-2,2 mm, rövid szárnyú alakja 1,5-1,8 mm.


Euroszibériai faj, a környező országokban és hazánkban is előkerült. A Kárpátokból több példánya ismert, faunaterületünkön ezenkívül csak Simontornyáról mutatták ki. Nedves mohában (Polystrichum, Sphagnum), lehullott falevelek alatt, nedves talajon fűfélék alatt él. Külföldi példányait túlnyomórészt nyáron fogták, a hazaiakat novemberben.


coleoptratus (ZETTERSTEDT, 1819)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Tudományos név:

Ceratocombus coleoptratus

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Fauna Regni Hungariae (Horváth 1900)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region