Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői erősen fénylők, közterei simák, nem recézettek. Pontsorai a tövükig szabályosak, a sorpontok nagyon durvák, közterei alig valamivel szélesebbek, mint a pontok, domborúak. Az előtor háta nagyon durván és sűrűn pontozott, a pontok köze keskenyebb, mint maguk a pontok, elmosódottan recézett, meglehetősen fénylő. Lábai feketék, a combok ércfényűek, a lábszárak és a lábfejízek nagyrészt vörösbarnák. A csáp tőízei alul világosak, gyakran az első 3 íz egészen sárgásvörös. 1,8—2,2 mm.

Előfordul csaknem az egész palearktikus tájban, keleten Japánig. Magyarországon nagyon ritka (Budapest, Dárda, Siófok, Sárospatak, Nyíregyháza). Tápnövényét nem ismerjük
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chaetocnema aerosa

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás