Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb, megnyúlt tojásdad. A szárnyfedők belső pontsorai kuszáltak, a csúcs előtt is kettőzöttek, közepe előtt a pontsorok nem vehetők ki, mert a közterek pontozása is épp olyan erős. Szárnyfedői jóval szélesebbek, mint az előtor háta. Teste élénkkék színű, feje és az előtor háta fekete, kékes fénnyel. Lábszárai és lábfejízei sárgásvörösek, a karomízek vége fekete. A csáp tőízei részben sárgák. 2,2—3,2 mm.

Euroszibériai faj, nyugaton Franciaországig, északon Skandinávia déli részéig, keleten Szibériáig, délen az Alpok vonalán át a Balkán félszigetig és Kisázsiáig terjedt. Magyarországon főleg a síkság és a dombvidék lakója, mocsaras, lápos helyeken nem ritka. Tápnövényei Carex- és Juncus-félék
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chaetocnema mannerheimii

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás