Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!
Az április havi működéshez szükséges összeg 0%-a gyűlt össze. Részletek

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A felső ajak széles és lapos, szélei felhajlanak, felhajló szélei vörösbarna színűek. A mellvég és a potrohszelvények oldalait sűrű fehéressárga szőrözet fedi. A fejtető és a homlok elmosódottan és finoman pontozott, alig recézett, fényes, az előtor háta középen nagyon szórtan és finoman, szélei felé erősebben pontozott. A szárnyfedők pontsorai igen durvák, a tövük felé kuszáltak, az 5. és 6. pontsor a vállgödröknél egyesül és mélyen benyomott, közterecskéi domborúbbak. A ♂ elülső és középső lábfejének 1. íze erősen kiszélesedett, sokkal szélesebb, mint a lábszárak vége. Teste bronzosfekete, kék fénnyel, vagy fémeszöld, a feje és az előtor háta többnyire zöldes bronzfényű. 2-2,5 mm.

Előfordul a Földközi-tenger térségében, északon Franciaországig és Közép-Németországon, Szilézián, Magyarországon és Románián át Ukrajnáig, keleten Szibériáig, azonkívül Kisázsiában és Mezopotámiában. Magyarországon főleg a síkságon elterjedt és vizenyős, mocsaras helyeken, szikes laposokban különböző Carex-fajokon nem ritka (= meridionalis Foudr.)

Változatai:

1. Teste egyszínű kékesfekete. — Gyakori
ab. corcyrica Pic

2. Teste, a szárnyfedői is, bronzoszöld színűek. — Nálunk ritka (Szeged, Dömsöd, Budapest)
ab. unicolor Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chaetocnema obesa

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás