Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste keskeny, erősen domború, az előtor háta soha sincs kétszer olyan széles, mint hosszú, oldalai egyenesek, kevésbé erősen keskenyednek el, oldalszéle olyan hosszú, mint a tőszegély szélességének a fele. Felülete egyenletesen pontozott. A szárnyfedők közterei durván és tisztán pontozottak, olykor, különösen a szegélyen, a pontok sorokba rendezettek, közük sima és erősen fénylő. Színe feketés bronzszínű vagy barnás, a csáp tőízei, a lábszárak és a lábfejízek sötét sárgásvörösek, de az 1. csápíz töve és az elülső, valamint a középső lábszárak közepe sötét. 1,7—2,2 mm.

Előfordul Európa déli felében a Pireneusoktól Olaszországon, a Balkán-félszigeten, Kisázsián, Szírián át Turkesztánig, valamint Algériában és Tuniszban, északon Németországban, a Kárpát-medencében és Romániában. Magyarországon a síkság és a dombvidék pusztafüves növényzettel borított területein található, sokfelé előfordul, de meglehetősen ritka. Irodalmi adatok szerint Rumex-fajokon él
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chaetocnema scheffleri

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás