Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta és a szárnyfedők töve csak lesimuló szőrözettel fedett, legfeljebb az előtor hátának oldalán van itt-ott 1-1 hosszabb, felálló szőrszál. Az előtor háta hengeresebb, oldalszegélye kevésbé kerekített, a töve előtt hirtelen elszűkült, felülete nagyon sűrűn és meglehetős durván ráncolva pontozott, rövid, lesimuló szőrökkel sűrűn fedett, úgyhogy az alapskulptúra alig látható. Az előtor szőrözete sárgásfehér, a korongon kétoldalt feketés szőrfolttal. A szárnyfedők feketék, fekete szőrözettel, de a csúcs, egy széles harántszalag a közepe mögött és a közepe előtt, amely utóbbi a varrat mentén a tőszegély foltjáig ér, szürke szőrökkel borított (). Lábai és csápjai világosabb barnák vagy vörösesek, sűrű szőrözettel. 8-12 mm.

Előfordul a Földközi-tenger medencéjében és Magyarországon, valamint Erdélyben (Nagyvárad) és a Bánságban (Deliblát). Magyarországon nagyon ritka (Budapest, Pécel). Lárvája az iglice (Ononis) gyökereiben él. A bogár június-júliusban virágokon (Eryngium, Daucus) található

trifasciatus FABR.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Tudományos név:

Chlorophorus trifasciatus

Források:

- cerambycidae.eu

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás