Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A hátulsó lábszár belső oldalán csak egymáshoz hasonló, sötét, sörteszerű szőrök vannak (). A csáp 1. íze valamivel hosszabb, mint a fej. A fejpajzs előrenyúlik, a fej oldalai párhuza­ mosak. Az összetett szemek lencse alakúak. Csápja erős, tövétől a vége felé vékonyodik, leghosszabb a 2. íz. Szipókája a középső csípőkig nyúlik. Az előhát közepén finom taraj húzódik, széle keskeny perembe fut ki. A pajzsocska csúcsa kiszélesedik, lekerekített. Egész teste sárgászöld, a potroh töve fekete, innen hátrafelé 2 fekete csík húzódik. A hím potrohvége és paramerje mint . 12-15 mm.


Dél-Európától Közép-Ázsiáig, Kazahsztánig elterjedt faj. Magyarországon is él, legtöbb példányát az Alföldön fogták. Többnyire homokos területeken található, eddig ismert tápnövényei: árvalányhaj (Stipa) és hajperje (Elymus) fajok. Peteként telel át, imágói május végén jelennek meg. Feltehetőleg ennek is két nemzedéke fejlődik évente, imágóit október végéig fogták. Lárváját lásd:


gracile JOSIFOV, 1968
Forrás: Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Források

Tudományos név:

Chorosoma gracile

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás