Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A hátulsó lábszár belső oldalán csak egymáshoz hasonló, sötét, sörteszerű szőrök vannak (29. ábra: J). A csáp 1. íze valamivel hosszabb, mint a fej. A fejpajzs előrenyúlik, a fej oldalai párhuza­ mosak. Az összetett szemek lencse alakúak. Csápja erős, tövétől a vége felé vékonyodik, leghosszabb a 2. íz. Szipókája a középső csípőkig nyúlik. Az előhát közepén finom taraj húzódik, széle keskeny perembe fut ki. A pajzsocska csúcsa kiszélesedik, lekerekített. Egész teste sárgászöld, a potroh töve fekete, innen hátrafelé 2 fekete csík húzódik. A hím potrohvége és paramerje mint 29. ábra: K, L. 12-15 mm.


Dél-Európától Közép-Ázsiáig, Kazahsztánig elterjedt faj. Magyarországon is él, legtöbb példányát az Alföldön fogták. Többnyire homokos területeken található, eddig ismert tápnövényei: árvalányhaj (Stipa) és hajperje (Elymus) fajok. Peteként telel át, imágói május végén jelennek meg. Feltehetőleg ennek is két nemzedéke fejlődik évente, imágóit október végéig fogták. Lárváját lásd: 37. ábra: A


gracile JOSIFOV, 1968
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.