Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta középen tükörfényes, a tövén alig észrevehetően pontozott, a duzzadt oldalpásztája belül durva pontokkal szegélyezett, de egyáltalán nem bemélyedt, úgyhogy a pászta fokozatosan megy át a korongba; a pászta oldala meredeken lehajló és igen duzzadt. Alul az oldalszegély mellett határozott és éles barázda húzódik. Feje is tükörfényű. Az előtor háta négyszögű, széles, közepéig párhuzamos, majd ívben elkeskenyedik. Szárnyfedői finoman pontozottak, a pontok között recézett és zsírfényű. A hímek elülső lábának 3. íze sokkal szélesebb, mint az 1., a nőstényeké közel egyforma széles. 4,5—6 (kivételesen 3,5—6,5) mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, homokos helyeken, vízparton stb. Magyarországon ritka (Kőszeg, Sopron, Zirc, Nagyvázsony, Budapest, Isaszeg) (= tristis Trella)

Változatai:

1. Színe fémfényű fekete. — Nagyon ritka
forma typica

2. Színe lila, feketéskék vagy zöldesen fénylő kékesfekete. — Ez a leggyakoribb változat
ab. lomata Herbst

3. Felülete fémfényű zöld, olykor aranyosan fénylő. — Ritka (Magyaróvár)
ab. prasina Suffr.

4. Felülete fénylő szurokbarna, gyengén aranyosan fénylő. — Morvaországból írták le, nálunk még nem találták
[ab. brunneomicans Roubal]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chrysolina analis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás