Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Bronzfényű, többnyire világosabb csápokkal és lábakkal, a sötét példányokon azonban a csáp töve vörösbarna. Testalakja a Metallotimarcha nem fajaiéhoz hasonlít. Feje és előtora finoman és szórtan, szárnyfedői elöl durván, hátrafelé finomabban pontozott. Az előtor hátának oldalszegélye hirtelen lehajló, pereme élesen szegélyezett (). 6—7,7 mm.

Előfordul a Bihar-hegységben, a Gyalui-havasokban és a Déli-Kárpátok több pontján (Retyezát, Azuga, Keresztény-havas). Az erdélyi példányokkal mindenben megegyező példányok ismeretesek Nyugat-Magyarországról (Siófok), de ez az adat újabb bizonyításra szorul (= Flecki Reitt.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chrysolina deubeli

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás