Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátának duzzadt oldalperemét belül a tövén csak egy nagyon sekély, olykor teljesen elmosódott rövid bemélyedés határolja. Az előtor háta trapéz alakú, előrefelé erősen elkeskenyedik, oldalai elöl befelé íveltek, korongja elmosódott finom pontozással, duzzadt oldalpásztája és különösen annak belső határa erősebben pontozott. A szárnyfedők pontsorai nagyon finomak, a végük felé elmosódnak (). Felülete finoman recézett, ezért zsírfényű. Színe élénkkék, olykor zöldesen vagy ibolyásan fénylő. 6—7,5 mm.

Előfordul Közép-Európától Kisázsiáig. Faunaterületünkön szórványosan sokfelé előfordul, Magyarországon a hegy- és dombvidéket lakja, az Alföldön ritka (Bátorliget, Szerencs)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chrysolina didymata

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás