Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátának oldalpásztája fokozatosan átmegy a korongba, befelé a tövén sem határolt, legfeljebb egy lapos benyomat van a tövén kétoldalt. A benyomat mellett a széle gyengén domború, és ez szélesebb, mint a pajzsocska. Teste fénylő rezesbarna, olykor világosabb vörösbarna rézfénnyel, alul többnyire ércfény nélküli barna. Az előtor háta nagyon finoman és szórtan, szárnyfedői teljesen rendezetlenül pontozottak, a közterek pontocskázása nagyon finom. 5—8 mm.

Előfordul a Keleti-Alpok területén, továbbá Dalmáciában, Krajnában és Boszniában, valamint Horvátország nagy részében, így közvetlenül határaink mentén a Muraközben is. Magyarországon még nem gyűjtötték, de a Délnyugat-Dunántúlon minden bizonnyal előfordul. Irodalmi adatok szerint tápnövénye a Salvia glutinosa

Változata:

1. Kisebb termetű, gömbölyűbb, bronzbarna, barnásfekete vagy kékesfekete, sokkal erőteljesebben pontozott. — Előfordul a Bánságban (= peripherica Bechyné)
[ssp. banatica Csiki]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chrysolina globosa

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás