Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste ibolya vagy kék színű, meglehetősen fénytelen, mert felülete finoman recézett. Az előtor háta négyszögű, oldalai gyengén íveltek, duzzadt oldalpásztáját belül többé-kevésbé mély barázda határolja; felülete egyenletesen és meglehetősen durván pontozott, töve finoman szegélyezett (). Szárnyfedői nagyon szórtan párosával közel álló, durva pontokból álló pontsorokkal, közterecskéi ugyanúgy pontozottak mint az előtor háta. 7—9 mm.

Előfordul Dél-Franciaországtól Olaszországon át a Balkán-félszigetig. Kisázsiában és a Kaukázusban egy sajátos alfaj helyettesíti. Magyarországon nagyon ritka (Sátoraljaújhely). Horvátországban gyakoribb. Tápnövénye a Salvia officinalis

Változata:

1. Teste zöld, olykor zöldes aranysárga színű. — Ritka. Horvátországból már előkerült, magyarországi előfordulása is várható
[ab. connectens Bechyné]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chrysolina salviae

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás