Leírás

A pajzs hátulsó része oldalról nézve merőleges a corium síkjára (19. ábra: F). A pajzs felső vonala rendszerint homorúan megtört, eleje közel vízszintes, majd kiemelkedő, a vége rendszerint erősebben felálló, mint az előzőé. A pajzs oldalról tekintve pisze orrhoz hasonlít. A 2. csápíz nem, vagy alig rövidebb, mint a 3. A pygophor felső részén nincsenek dudorok. Az előzővel (tuberculifer, ami szintén subapterus - szerk.) egyebekben megegyező, tőle - főként a nőstények - nehezen elválasztható, mert ez a faj erősen változékony. 9 -11 mm.


Eszak-Afrikában, Európában, Közép-Ázsiában és Szibériában Kamcsatkáig fordul elő. Hazánkban szórványosan mindenütt előkerült, de hegyeinkben nem találták, a Duna-Tisza közén a leggyakoribb. Száraz homokdombok bozótos, cserjés területein található, nem gyakori. Májustól novemberig gyűjtötték, feltehetően imágó alakban telel.


subapterus DE GEER akt.: kerzhneri - szerk.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.