Leírás

Testhossza: 10-11,5 mm. Előhátán (14. ábra: A) mintegy 10-12 világos harántsáv húzódik, amelyek gyakran elágaznak és egymással összeköttetésbe lépnek, különösen az előhát hátulsó felében, csak a legelülsők többé-kevésbé szabályosan lefutók. Félfedőjének (14. ábra: D) világos rajzolata nem alkot egységes, összefolyó hullámos vonalakat. Előhátán és félfedőjén a sötét alapszín uralkodik a világos rajzolat fölött, ha nem is erősen. Hímjének homlokgödre nagyobb, mélyebb, mint az előző fajé (affinis - szerk.). Palájának (13. ábra: E) csúcsi vége csak kissé szélesedik ki, s vége szélesebb ívben hajlik le, mint az előző fajé; oldaltöviseinek száma mindig több 30-nál, általában 34-38. Strigilje (15. ábra: G) kissé hajlott ellipszis alakú, 7-8 fésűs lemezkesorból áll, közülük a 2 külső néha részekre darabolódott. 10-11,5 mm.


Kelet- és Délkelet-Európából eddig még nem került elő, Kisázsiában viszont otthonos. Magyarországról a mostani feldolgozás során találtam meg a Duna-Tisza közének néhány pontján (Apajpuszta, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunhalas, Ócsa, Szeged), valamint a Dunántúlon (Pákozd, Simontornya, Tapolca).


Panzeri FIEB. akt.: panzeri - szerk.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)