Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Általában kisebb és keskenyebb. Az előtor hátának harántbenyomata a töve előtt mélyebb, oldalszegélye erősebben ívelt és a hátulsó szögletek előtt határozottan öblös, pereme keskenyebb, felülete nagyon durván és mélyen pontozott. Csápjai és lábai sárgák, hátulsó combja felül a vége előtt fekete. Felülete élénkzöld vagy fényes olajbarna, olykor halvány aranyos rézfényű (). 2—3 mm.

Előfordul csaknem az egész palearktikus tájban, sőt 1 alfaja Észak-Amerikában is. Magyarországon mindenfelé elterjedt és gyakori. Tápnövényei főleg fűzfélék, de nyárféléken is található (= smaragdina Fourcr., helxines Weise)

Változatai:

1. Felül kék vagy ibolyáskék. — Nem gyakori (= jucunda Weise)
ab. violaceopunctata De Geer

2. A csáp vége fokozatosan sötétedő. A hátulsó combja is sötétebb. Egyébként színe olyan, mint a törzsalaké. — Gyakori
ab. picicornis Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Crepidodera fulvicornis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás