Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 4)

Találatok

1. oldal (1 - 2 / 2)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2020-05-26 Tóth Norbert
Cilu005
Tóth Norbert 1 2 arrow_drop_down
- Karl Csaba Karl Csaba 1 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Teste zömökebb, előtora szélesebb és rövidebb, az előtor hátának ferde benyomatai sekélyek. A szárnyfedők pontozása durvább, a vége felé finomabb ugyan, de nem mosódik el, közterecskéi domborúbbak, fényesek, nem recézettek. A szárnyfedők oldalpereme keskeny, sem az oldalpereme, sem a csúcsa nem felhajló, és felülről nézve nem látható jól egyszerre mindkét oldala. Homlokán a csápok tövében 1-1 fekete folt van, egyébként feje a fejtető kivételével sárga, a csápok töve és a lábai sárga színűek, de hátulsó combja nagyrészt fekete. Rajzolata nagyon változó. 3,5-4,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, továbbá Szibériában. Magyarországon ritka, lápos helyeken a rekettyefűzön található (VI.).

Változatai:

1 (8) A szárnyfedők alapszíne sárga, fekete foltokkal tarkított.

2 (3) Az előtor háta teljesen sárga, a szárnyfedőkön csak a vállfolt fekete (). - A Bánságban fordul elő
[ab. banatensis]

3 (2) Az előtor hátán fekete foltok vannak.

4 (5) A szárnyfedőkön a fekete vállfolt és a csúcs előtti folt van csak meg, vagy ezek közül is csak az egyik (). - Előfordulása várható
[ab. solutus Weise]

5 (4) A szárnyfedőkön 5-5 fekete folt van, 2 elöl, 2 középen és 1 a csúcs előtt, ezek közül olykor 2-2 összeolvad egymással.

6 (7) A szárnyfedők fekete foltjai mind szabadon állnak, nem olvadnak össze egymással (). - Ez a leggyakoribb
forma typica

7 (6) Vagy az első 2, vagy a középső 2 folt harántirányban összefolyik, vagy a csúcs és a hátulsó belső folt függ össze hosszirányban (). - Előfordulása várható
[ab. scenicus Weise]

8 (1) A szárnyfedők alapszíne fekete, legfeljebb kis sárga foltokkal tarkított.

9 (10) A szárnyfedők tövében és a pajzsocska mellett vannak kis sárga foltok (). - Ritka (Bátorliget)
ab. moestus Weise

10 (9) Szárnyfedői teljesen feketék.

11 (12) Az előtor háta is teljesen fekete (). — Magyarországi előfordulása várható
[ab. barbareae L.]

12 (11) Az előtor elülső szegélye és a korongján is egy vagy több hosszanti középfolt sárga színű.

13 (14) Az előtor közepén hosszanti sárga sáv húzódik, amely hátrafelé kiszélesedik, és a pajzsocska előtt többnyire egy fekete középvonalat zár közre (). – Ritka (Horvátország: Vinkovce)
[ab. bothnicus L.]

14 (13) Az előtor hosszanti sárga sávja középen megszakított (). - Ritka (Bátorliget)
ab. ornatus Herbst
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus decemmaculatus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás