Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 2 / 2)

Találatok

1. oldal (1 - 1 / 1)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2019-06-14 Tóth Norbert
Cilu005
Tóth Norbert 1 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Teste karcsúbb, előtora keskenyebb, az előtor hátának ferde benyomatai mélyebbek. A szárnyfedők pontozása finomabb, hátul elmosódott, közterei meglehetősen laposak, különösen a nőstények esetében recézettek, és emiatt a szárnyfedők zsírfényűek. A szárnyfedők oldalpereme széles, különösen hátul és a csúcson, kissé felhajló, és felülről mindkét oldal jól látható. A homlok, a fejpajzs, a felsőajak és a pofák mindig sárga színűek, a homlokon nincs fekete folt. A csápok töve, valamint lábai sárgák, csak a combok felső részén van fekete folt. Az előtor hátának és a szárnyfedőknek a színe nagyon változó. 4-5 mm.

Euroszibériai faj. Faunaterületünkön a hegyvidéken és a síkságon a nagy folyók mentén terjedt el, de nem gyakori. Tápnövénye a fűz és az éger (VI—VIII.).

frenatus Laich.

Változatai:

1 (10) Az előtor hátán nincs fekete folt vagy hosszanti sáv, legfeljebb tőszegélye fekete, amely olykor kétoldalt kiszélesedik.

2 (3) A szárnyfedőkön nincs fekete folt. - Ritka (Nagyenyed, Ludbreg)
[ab. unicolor Don.]

3 (2) A szárnyfedőkön fekete foltok vannak.

4 (5) A szárnyfedőkön csak fekete vállfolt van (). – Gyakori
ab. callifer Suffr.

5 (4) A vállfolton kívül egyéb fekete foltok is vannak.

6 (7) A vállfolton kívül a csúcs előtt van még 1 fekete folt (). – Gyakori
ab. Argentorati Pic

7 (6) A szárnyfedőkön egyéb fekete foltok is fellépnek.

8 (9) A vállfolton kívül hátul a szegély mellett és a csúcs közelében 1-1, továbbá a varrat mellett 1 nagy, hosszú folt van, amely 1 elülső és 1, a hátulsó varrat melletti folt összeolvadásából jött létre (). - Előfordulása faunaterületünkön is várható
[ab. disconjunctus Pic]

9 (8) Szárnyfedői feketék, de elöl a tőszegély és a pajzsocska mellett 1 folt. továbbá a vállbütyök mögött a szegély és 1 vele egy magasságban levő elmosódott folt a középen sárga (). - Ritka (Tiszakeszi)
ab. Zoltáni Csiki

10 (1) Az előtor hátán vagy 2 párhuzamos szélű és a tőszegélyt elérő fekete sáv van a korongon, vagy 4 fekete folt van rajta: 2 folt a tőszegélyen és 2 a korongon.

11 (20) A szárnyfedők alapszíne sárga, fekete foltokkal. Az előtor hátán 4 fekete folt van.

12 (13) Mindkét szárnyfedőn 5-5 fekete folt van, 2 elöl, 2 a közepe mögött és 1 a csúcs előtt (55. ábra: E). — Ritka (Magyaróvár)
ab. flavescens Schneid.

13 (12) A szárnyfedőkön a fekete foltok száma kevesebb.

14 (17) A csúcsfolt nem hiányzik.

15 (16) A csúcsfolton kívül csak a 2 elülsőfolt van meg (). - Ritka (Izbég)
ab. servorum Pic

16 (15) A csúcsfolton kívül csak a vállfolt van meg (). - Ritka (Mehádia, Károlyváros, Ludbreg)
[ab. binotatipennis Pic]

17 (14) A csúcsfolt hiányzik.

18 (19) A 2 elülső és a 2 középső folt van meg (). - Magyarországi előfordulása várható
[ab. provocatoris Pic]

19 (18) A 2 hátulsó folt harántirányban összefolyik (). - Magyarországról még nem ismerjük
[ab. vastatorum Pic]

20 (11) A szárnyfedők alapszíne fekete, sárga foltokkal, vagy teljesen fekete. Az előtor hátán vagy 2 sáv, vagy 4 folt található.

21 (24) Az előtor hátán 4 fekete folt van.

22 (23) Szárnyfedői teljesen feketék, csak a tőszegély, 1 kis folt a pajzsocska mellett és a vállbütyök mögött a szegély sárga (). - Nem ritka
ab. barbarorum Pic

23 (22) A szárnyfedőkön a 2 elülső folt elkülönült, a 3 hátulsó azonban összefolyt, és a szárnyfedők hátulsó fele így nagyrészt fekete (). - Magyarországon ritka (Szeged)
ab. notatithorax Pic

24 (21) Az előtor hátán 2 hosszanti fekete sáv van, amelyek elérik a tőszegélyt.

25 (26) A szárnyfedők 5 fekete foltja minden irányban összefolyt; sárga maradt a tőszegély, 1 pajzsocska melletti folt, az oldalszegélyen 1 hullámos, széles szegély, és a varrat mellett hátul 1 folt (). - Ritka (Ludbreg)
[ab. seminiger Weise]

26 (25) A szárnyfedők majdnem teljesen vagy teljesen feketék.

27 (28) Szárnyfedői teljesen feketék (). – Gyakori
ab. Fabricii Weise

28 (27) Legalább a pajzsocska mellett van 1 -1 kis sárga folt.

29 (30) Csak a pajzsocska mellett van 1 -1 kis sárga folt, de legtöbbször még az oldalperem is sárga elöl (). - Ez a leggyakoribb
forma typica

30 (29) A szárnyfedők csúcsa is sárga.

31 (32) A szárnyfedők tőszegélye és a csúcsa is sárga (). - Magyarországi előfordulása várható
[ab. servillorum Pic]

32 (31) A tőszegély és a csúcs sárga foltján kívül a szegélyen, a vállbütyök mögött is van 1 kis sárga folt (). - Nem ritka
ab. basicinctus Csiki
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus frenatus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás