Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők mellfedője és felettük még az oldalszél is sárga. Az előtor hátának elülső szegélye sárga, a sárga szín nem terjed ki (♀), vagy kiterjed az elülső szögletekre is (♂). A pajzsocska sárga vagy rajta sárga petty van. Feje sárga, csak egy vonal a homlok közepén fekete (♂), vagy a homlokon csak 1-1 nagy, középen egymással és elöl a fejpajzzsal is összekötött sárga folt van (♀). Hátulsó combja nagyrészt fekete, az elülső és középső combok felső éle fekete. 2-3 mm.

Euroszibériai faj. Magyarországon a hegyvidéken elterjedt, de ritka. Tápnövénye a Populus tremula és a Betula pubescens (V—VI.).
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus frontalis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás