Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Fekete, gyenge kék fénnyel. Homloka fényesebb és pontozása általában durvább. Csápja hosszabb és vékonyabb, 2. íze is kissé megnyúlt, a 3. keskeny, a 4. olyan hosszú, mint az 5. (). Lábfejízei sokkal megnyúltabbak. A ♂ utolsó haslemezén erőteljes háromszögű benyomat van. A penis vége hirtelen kiszélesedik és háromszögű, középső lebenye lekerekített, oldalról nézve a vége fokozatosan, erősen kiszélesedik és egyenesen lemetszett, nagyon széles (). 3,5-4 mm.

Előfordul Olaszországban, Dalmáciában, Horvátországban és Dél-Magyarországon. Nálunk ritka (Kalocsa, Pécs, Jászó). Tápnövénye ismeretlen.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus gridellii

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás