Megjelent a Magyar Rovartani Társaság legújabb kiadványa Tíz év rovarai címmel.
A könyv elektronikus formában is elérhető.
A szerkesztők köszönetet mondanak azoknak a fotósoknak, akiknek a képeit az izeltlabuak.hu-ról felhasználhatták.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Fekete, gyenge kék fénnyel. Homloka fényesebb és pontozása általában durvább. Csápja hosszabb és vékonyabb, 2. íze is kissé megnyúlt, a 3. keskeny, a 4. olyan hosszú, mint az 5. (). Lábfejízei sokkal megnyúltabbak. A ♂ utolsó haslemezén erőteljes háromszögű benyomat van. A penis vége hirtelen kiszélesedik és háromszögű, középső lebenye lekerekített, oldalról nézve a vége fokozatosan, erősen kiszélesedik és egyenesen lemetszett, nagyon széles (). 3,5-4 mm.

Előfordul Olaszországban, Dalmáciában, Horvátországban és Dél-Magyarországon. Nálunk ritka (Kalocsa, Pécs, Jászó). Tápnövénye ismeretlen.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus gridellii

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás