Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Kisebb termetű faj. Szárnyfedői a vállbütyökkel együtt sem szélesebbek, mint az előtor háta. Az előtor hátának a pontozása sűrű és egyenletes, a pontok közeiben nagyon finom beszúrt pontocskák vannak, emiatt kevésbé fényes. Az előtor háta oldalnézetben erősen ívelt (). Homloka lapos. A szárnyfedők pontozása a szegélyen és a csúcs közelében helyenként sorokba rendezett. 4-5 mm.

Egész Európában és Szibériában előfordul, de jól elhatárolható alfajokra tagolható. Magyarországon mindenütt, a hegy- és dombvidéken, de a síkságon is nagyon közönséges. Április végétől augusztus végéig főleg Compositák virágján található (= cristula Dufour)

Alfajai:

1 (2) A penis vége rövid, háromszögű és széles, kétoldalt alig kikanyarított (). A szárnyfedők pontozása kevésbé durva, de nagyon sűrű és középen a pontok harántráncokban ülnek; a szegély és a varrat mellett szabálytalan pontsorok vannak. - Előfordul Észak-, Közép- és Délkelet- Európában, továbbá Szibériában. Faunaterületünkön ez az alfaj él a Kárpátokban, egész Erdélyben és a Bánságban. Magyarországon eddig csak a Budai-hegyekből, a Siófok környéki dombokról és a Muraközből ismerjük. Az Alföldnek csak olyan pontjain fordul elő, ahová árvíz a hegyekből lehurcolhatja (pl. Szeged)
ssp. hypochoeridis L.

2 (1) A penis vége keskeny, kétoldalt hirtelen kiszélesedik, oldalai kikanyarítottak (). A szárnyfedők pontozása nagyon durva, de szórtabb, az oldalszegély mentén a szárnyfedők végében és a varrat mellett alig ismerhető fel pontsor. - Előfordul a Keleti-Alpoktól a Duna-medencén át Jugoszláviáig. Magyarországon a síkság és a középhegység lakója, a nyugati határszél hegyeiben, a Kisalföldön, az egész magyar Középhegységben (a Budai-hegyeket kivéve) egész a Zempléni-hegységig ez az alfaj él
ssp. transiens Franz

Változatai:

1. Élénkzöld vagy gyengén kékeszöld. - Ez a legközönségesebb
forma typica

2. Teste aranyszínű. – Gyakori
ab. auratus Gerh.

3. Teste rézvörös. – Ritka
ab. purpurascens Jacobs.

4. Teste kék. – Gyakori
ab. frigidus Jacobs.

5. Felülete sötét bronzszínű. – Ritka
ab. Burlinianus Kasz.

6. Az előtor háta zöld, szárnyfedői aranyos színűek. – Ritka
ab. Desiderii Kasz.

7. Az előtor háta aranyos, szárnyfedői zöld színűek. - Gyakori (= bicolor Gerh.)
ab. auricollis Clav.

8. Az előtor háta kékeslila vagy rezeslila, szárnyfedői zöld színűek. - Nem ritka
ab. Fiorii Della Beffa

9. Az előtor háta zöld, szárnyfedői kék színűek. - Nem gyakori
ab. viridicollis Depoli

10. Az előtor háta sötétzöld vagy ibolyás, szárnyfedői feketészöldek bíbor fénnyel, vagy ibolyás színűek, irizálók. - Nem ritka
ab. iridescens Trella

11. Az előtor háta kékes árnyalatú zöld, szárnyfedői zöld színűek, de varratát széles kék sáv szegélyezi. - Előfordulása faunaterületünkön várható
[ab. suturalis Depoli]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos nevek:

Cryptocephalus hypochaeridis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Cryptocephalus hypochoeridis

Forrás:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

Társalgás