Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Kisebb termetű faj. Szárnyfedői a vállbütyökkel együtt sem szélesebbek, mint az előtor háta. Az előtor hátának a pontozása sűrű és egyenletes, a pontok közeiben nagyon finom beszúrt pontocskák vannak, emiatt kevésbé fényes. Az előtor háta oldalnézetben erősen ívelt (). Homloka lapos. A szárnyfedők pontozása a szegélyen és a csúcs közelében helyenként sorokba rendezett. 4-5 mm.

Egész Európában és Szibériában előfordul, de jól elhatárolható alfajokra tagolható. Magyarországon mindenütt, a hegy- és dombvidéken, de a síkságon is nagyon közönséges. Április végétől augusztus végéig főleg Compositák virágján található (= cristula Dufour)

Alfajai:

1 (2) A penis vége rövid, háromszögű és széles, kétoldalt alig kikanyarított (). A szárnyfedők pontozása kevésbé durva, de nagyon sűrű és középen a pontok harántráncokban ülnek; a szegély és a varrat mellett szabálytalan pontsorok vannak. - Előfordul Észak-, Közép- és Délkelet- Európában, továbbá Szibériában. Faunaterületünkön ez az alfaj él a Kárpátokban, egész Erdélyben és a Bánságban. Magyarországon eddig csak a Budai-hegyekből, a Siófok környéki dombokról és a Muraközből ismerjük. Az Alföldnek csak olyan pontjain fordul elő, ahová árvíz a hegyekből lehurcolhatja (pl. Szeged)
ssp. hypochoeridis L.

2 (1) A penis vége keskeny, kétoldalt hirtelen kiszélesedik, oldalai kikanyarítottak (). A szárnyfedők pontozása nagyon durva, de szórtabb, az oldalszegély mentén a szárnyfedők végében és a varrat mellett alig ismerhető fel pontsor. - Előfordul a Keleti-Alpoktól a Duna-medencén át Jugoszláviáig. Magyarországon a síkság és a középhegység lakója, a nyugati határszél hegyeiben, a Kisalföldön, az egész magyar Középhegységben (a Budai-hegyeket kivéve) egész a Zempléni-hegységig ez az alfaj él
ssp. transiens Franz

Változatai:

1. Élénkzöld vagy gyengén kékeszöld. - Ez a legközönségesebb
forma typica

2. Teste aranyszínű. – Gyakori
ab. auratus Gerh.

3. Teste rézvörös. – Ritka
ab. purpurascens Jacobs.

4. Teste kék. – Gyakori
ab. frigidus Jacobs.

5. Felülete sötét bronzszínű. – Ritka
ab. Burlinianus Kasz.

6. Az előtor háta zöld, szárnyfedői aranyos színűek. – Ritka
ab. Desiderii Kasz.

7. Az előtor háta aranyos, szárnyfedői zöld színűek. - Gyakori (= bicolor Gerh.)
ab. auricollis Clav.

8. Az előtor háta kékeslila vagy rezeslila, szárnyfedői zöld színűek. - Nem ritka
ab. Fiorii Della Beffa

9. Az előtor háta zöld, szárnyfedői kék színűek. - Nem gyakori
ab. viridicollis Depoli

10. Az előtor háta sötétzöld vagy ibolyás, szárnyfedői feketészöldek bíbor fénnyel, vagy ibolyás színűek, irizálók. - Nem ritka
ab. iridescens Trella

11. Az előtor háta kékes árnyalatú zöld, szárnyfedői zöld színűek, de varratát széles kék sáv szegélyezi. - Előfordulása faunaterületünkön várható
[ab. suturalis Depoli]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos nevek:

Cryptocephalus hypochaeridis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Cryptocephalus hypochoeridis

Forrás:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

Társalgás