Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta sima és erősen fénylő, nem pontozott. Színe egészen fekete, kékes fénnyel (♀), vagy elülső szögletei vörösbarna színűek (♂). Szárnyfedői kékesen fénylők, erőteljes pontsorokkal, amelyek a végük felé sokkal finomabbak; köztereik hátul laposabbak. Lábai vörösbarnák, hátulsó combjainak töve sötétedő. Homloka, fejpajzsa és szájrészei, valamint a csápok töve sárga. 2,5 3,5 mm.

Euroszibériai faj. Közép-Európában csak szórványosan fordul elő. Faunaterületünkön nagyon ritka, eddig csak az Északkeleti-Kárpátokból (Ung-völgy) és a Nyírségből (Bátorliget) került elő. Tápnövénye a fűz és a nyír.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus pallifrons

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás