Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 14)

Előfordulási térkép

Leírás

Az előtor háta, különösen az oldalakon durván és sűrűn pontozott, korongján kétoldalt a közepe mögött a pajzsocska felé ferdén összefutó gyenge benyomattal. A szárnyfedők pontsorai a hímek esetében durvábbak, közterei keskenyek és domborúak. Színe égszínkék, olykor zöldeskék, fejpajzsa és pofái, valamint a csápok tőízei alul sárga színűek. 3,2-4 mm.

Euroszibériai faj, keleten egész Japánig előfordul. Faunaterületünkön a síkság vizenyős helyein él, de ritka. Tápnövénye a nyír és a fűz, de gyűjtötték már tölgyön és galagonyán is (= flavilabris Gyll.).

Változata:

1. Az előtor hátának korongja és a szárnyfedők belső fele feketéskék, a test szegélye élénkkék. - Előfordulása Magyarországon is várható
[ab. Kletteri Gerh.]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus parvulus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás