Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Elülső lábszárai erősen hajlottak (♀), vagy a végük előtt hirtelen begörbültek, és felső oldalukon felül egy nagyobb, alul egy kisebb éles foggal felfegyverzettek (♂) (). Teste sárgásbarna, a szárnyfedők tőszegélye és varratpereme fekete, csápjai a 6. íztől kezdve feketék, hasa fekete, de az utolsó haslemez két oldala és a mellközép oldallemezei sárga színűek. Az előtor hátán barnássárga foltok vannak. A szárnyfedők pontozása durva és nem elmosódott, közterei elöl gyengén domborúak és fényesek (♂), vagy a pontozása finom és elmosódott, közterei laposabbak és zsírfényűek (♀). 2,5-3 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európában, továbbá Dél-Európa középső felében. Magyarországon a síkságon és a dombvidéken elterjedt és nem ritka. Nyárfák fiatal hajtásain él (VI—VIII.).

populi Suffr.

Változata:

1. Olykor a szárnyfedők közepén hosszában egy füstszínű csík húzódik végig a vállaktól a lehajló részig, és a varratot is jóval a csúcs előtt eléri. - A törzsalak közt gyakori
ab. Henningsi Burlini
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus populi

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás