Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta durván és szórtan pontozott, a pontok köze sima és sokkal nagyobb, mint maguk a pontok. Színe fekete, de elülső szegélye és gyakran az oldalszegélye is sárga. Szárnyfedői kékes- feketék, pontozásuk meglehetősen durva, a pontok a csúcsig terjednek. Lábai sárgásvörösek, de hátulsó lábai barnásfeketék. Homloka és fejpajzsa a szájrészekkel együtt, valamint a csáp töve is sárga. 2,5-3,5 mm.

Euroszibériai faj. Közép-Európában szórványosan fordul elő és ritka. Faunaterületünkön a Kárpátok több pontján és Nyugat-Magyarországon (Lakompak) is előkerült, de nagyon ritka. Tápnövénye fűz-, valamint nyár-, de elsősorban nyírfélék

Változata:

1. Az előtor háta sűrűbben pontozott, a pontok köze recézett, pontjai hosszúkásak. - Eddig csak a Kárpátokból (Szliács) került elő, de előfordulása Magyar országon is várható
[ab. reticulaticollis Roubal]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus punctiger

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás