Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 7)

Előfordulási térkép

Leírás

Fejpajzsa a homlokvarratnál a csápgödrök között keskeny, lekerekített hegyesszögű, előrefelé erősen kiszélesedik, és az egész fejpajzs emiatt háromszögűnek látszik. A melltő az elülső csípők között széles. Színezete változó, szárnyfedői azonban többnyire fekete színűek sárga szegéllyel és sárga csúcsfolttal, vagy sárga színűek elmosódott szélű fekete foltokkal. 2,5-3 mm.

Előfordul egész Európában, Magyarországon a síkság és a dombvidék lakója; elterjedt, de nem közönséges. Tápnövénye a tölgy, mogyoró, fűz, nyír, nyár és az éger (VI—VIII.).

Változatai:

1 (26) Az előtor háta egyszínű sárgásvörös, sem a tőszegély mellet, sem a korongján nincs elmosódott szélű fekete folt.

2 (3) A szárnyfedőknek csak a keskeny tőszegélye fekete, fekete foltja nincs. (). - Ritka (Siófok)
ab. flavissimus Roubal

3 (2) A szárnyfedőik feketék vagy fekete foltok vannak rajtuk.

4 (13) A szárnyfedők alapszíne sárga, fekete foltokkal.

5 (6) A vállon van fekete folt (). - Nem ritka
ab. immaculatus Westh.

6 (5) A vállfolton kívül más fekete folt is van.

7 (8) A vállfolton kívül egy nagy harántos folt van a szárnyfedők közepe mögött, amely gyakran harántszalag alakú (). - Nem gyakori
forma typica

8 (7) A váll- és középfolton kívül a pajzsocska mögött is van egy fekete folt, vagy pedig a váll- és középfolt hosszirányban összekötött.

9 (10) A váll- és középfolt hosszirányban összekötött (). - Ritka (Magyaróvár)
ab. Baudii Pic

10 (9) A váll- és középfolt nincs összekötve, de a pajzsocska mellett egy kis fekete folt van.

11 (12) A szárnyfedők 2-2 elülső foltja szabad (). - Ritka (Siófok, Nagysalló)
ab. multinigronotatus Pic

12 (11) A szárnyfedők 2-2 elülső foltja harántirányban összefolyt, foltjai kiterjedtebbek (). – Ritkább
ab. Testouti Pic

13 (4) A szárnyfedők alapszíne fekete, legtöbbször a szegélye, a csúcsa, olykor a tőszegélye és 1-1 kisebb folt a közepén is sárga.

14 (23) A szárnyfedők csúcsán sárga folt van, vagy legalább sárga szegélyű.

15 (22) A szárnyfedő szegélyén megszakítás nélkül sárga szalag fut végig.

16 (17) A szárnyfedők korongján 1-1 elmosódott szélű sárga folt van, a pajzsocska mellett is van 1-1 kis sárga folt (). – Gyakori
ab. Ernesti Pic

17 (16) A szárnyfedők közepén nincs sárga folt.

18 (19) A szárnyfedők tőszegélye sárga, oldalszegélye és csúcsa is sárga (). - Nem ritka
ab. arcuatotestaceus Pic

19 (18) A szárnyfedők töve fekete.

20 (21) A szárnyfedők oldalszegélye keskeny sávban sárga, csúcsán nagy sárga folt van (). – Gyakori
ab. Marshami Weise

21 (20) A szárnyfedők oldala és csúcsa végig egyforma keskeny sárga sávval díszített (). - Előfordulása várható
[ab. parisiensis Pic]

22 (15) A szárnyfedők sárga oldalszegélye a közepe mögött megszakított (). - A leggyakoribb forma
ab. Colini Pic

23 (14) A szárnyfedők fekete alapszíne a csúcsig terjed.

24 (25) A szárnyfedők tőszegélye, továbbá 1-1 elmosódott szélű folt a korongon sárga (). - Előfordulása várható
[ab. Philiberti Pic]

25 (24) Szárnyfedői feketék, legfeljebb a mellfedők és elől a szélső közterecske egy része sárga (). – Ritka
ab. Mülleri Schleicher

26 (1) Az előtor hátán elmosódott szélű fekete folt vagy foltok vannak.

27 (28) Szárnyfedői feketék, oldal- és csúcsszegélye sárga, az előtor hátának közepén nagy harántos sötét folt van (). - Ritka (Budapest)
ab. Planchezi Pic

28 (27) Szárnyfedői sárgák, a vállon és a közepe mögött van 1-1 nagyobb fekete folt, az előtor tövében kétoldalt 1-1 és a korongján 1 nagy fekete folt van (). - Előfordulása várható
[ab. viduus Weise]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cryptocephalus pusillus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás