Leírás

A csáp 2. íze több mint fele olyan hosszú, mint a homlok szélessége (39. ábra). A homlok legalább 3,5-szer olyan széles, mint az összetett szemek egyike. A csáp 3. íze több mint másfélszer olyan hosszú, mint az első 2 együttvéve. Sárgás-vörösesbarna, nyújtott tojásdad alakú, csápja, lábai sárgásbarnák.


Eddig Közép- és Dél-Európában, valamint Angliában gyűjtötték. Faunaterületünkön a Kárpátokból került elő. Gyors folyású hegyi patakok partján, kövek alatt, nedves mélyedésekben él. Külföldön imágóit májustól szeptemberig találták.


[alienum (HERRICH-SCHAFFER, 1835)]
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)