Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Csápjai hosszabbak, néhány ízzel túlérnek a szárnyfedők tövén. A halánték nem olyan erősen kiugró, csak kevéssel hosszabb, mint a szem. A szárnyfedői zöldessárga szőrözettel, a 2 vörös harántsor között oldalt nagy, többnyire kerek és erősen pontozott csupasz fekete folttal; szőrözete kis foltokba tömörül. Válldudora kiálló, de a szárnyfedők tövében csak a válldudor mellett van hosszanti benyomat, a pajzsocska mellett azonban domború. Teste fekete, csupán a szárnyfedőkön van 2 kissé rézsutos, egyforma széles harántszalag. 13-22 mm.


Előfordul Európától Nyugat-Szibériáig. Magyarországon a hegyvidék erdeiben nem ritka. Lárvája főleg bükk, tölgy, gesztenye, juhar, nyír, hárs és éger, ritkán tűlevelű fák kérge alatt fejlődik. Az imágó áprilistól augusztusig repül. Csertövisescincér


mordax DE GEER

Változatai:

1. A szárnyfedő rézsútos harántsávjai közel egyforma szélesek, s majdnem a varratig érnek . - Ez a leggyakoribb
forma typica

2. A hátulsó vöröses harántcsík sokkal szélesebb, mint az elülső . - A törzsalak között ritka
ab. subdilatatum PIC

3. A szárnyfedők vöröses harántsávjai a varrat előtt jelentősen megrövidültek, és az oldalszegély mentén kiszélesedtek . - Ritka
ab. morvandicum PIC

4. A szárnyfedők vöröses harántsávjai majdnem teljesen hiányzanak . - Igen ritka
ab. polonicum PODANY
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Magyar nevek:

cser-tövisescincér

Forrás:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

csertövisescincér

Forrás:

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

Tudományos név:

Rhagium mordax

Források:

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.