Leírás

Előtorának oldalsó szögletei hegyesek (18. ábra); középső lábának karmai a lábfejíz 1/4-ével hosszabbak, s csúcsi 2/3-a hosszan szőrös. Keskenyebb. Barna, feje és lábai sárgák. Hímjének homlokgödre határozott, de sekély, csak a szemek alsó szögletéig ér, ott lemetszett. Előháta, clavusa és coriurna rovátkolt, az előbbin 8-9 sárga harántsáv húzódik. Félfedőjének rajzolata egyezik az előző fajéval azzal a különbséggel, hogy a membran világos vonaldarabkái nagyon elmosódottak. Hímjének palája (17. ábra: F) nagy, majdnem háromszög alakú, 2 különálló oldaltövis-sora van: az egyik jóval hosszabb, a pala alsó szegélyének tövétől majdnem egyenes vonalban, de ferdén a felső szegély közepe felé tart, de annak elérése előtt hirtelen megszűnik; a másik sor, amely kb. négyszer rövidebb, a külső szegély középső részén van; az előbbi 25-31, az utóbbi 6-7 oldaltövisből áll. Strigilje (19. ábra: K) kicsiny, háromszögbe hajló ovális alakú, 3 fésűs lemezkesorból áll. 7 - 8 mm.


Az egész palearktikumban elterjedt. Magyarországon is közönséges, gyakori faj, de magashegységi vizeinkből még nem került elő. A legkülönbözőbb típusú vizekben gyűjthetjük.


Falléni FIEB. akt.: falleni - szerk.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)