Leírás

Teste feketés fémeszöld, olykor bronzfényű, de az előtor széles szegélye, valamint a szárnyfedők korongján egy csík (a 3. és 4. közterecske) és a szegélye (9. és 10. közterecske), valamint a szárnyfedők mellfedője halványsárga vagy sárgásvörös. A szárnyfedők korong- és szegélycsíkja a csúcson összefolyik. A varrat ércszínű sávja a csúcs előtt csak egy közterecskére terjed ki. A combok töve és a lábszárak (a térdek és a csúcsok kivételével) ugyancsak világos. A szárnyfedők közterecskéi enyhén domborúak (). 5—6 mm.

Előfordul az egész holarktikus tájban. Magyarországon mocsaras helyeken mindenütt közönséges. Tápnövényei a Cicuta virosa, Sium latifolium és Oenanthe aquatica, de különösen ez utóbbi

Változata:

1. A szárnyfedők hosszanti sárga sávja (a 3. és 4. közterecskében) középen megszakított. — Ritka (Budapest, Simontornya)
ab. sii Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)