Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A fej hosszúkás, széle erősen ívelt, a pofák és a fejpajzs egyforma hosszú, a fejpajzs széle szabadon áll, tompa; a szemek nagyok, golyószerűek. A pofák elülső része sárgás. A csápok feketék, kivéve a 2. íz alapját. Az előhát pereme széles, sima, legömbölyített, vállcsúcsa tompán lekerekített, nem haladja túl az exocorium alapját, és nem hajlik fel; egész hosszában 1 középső széles, sárga csík fut, kétoldalt pedig 1-1 rézsútos, az előhát közepéig érő sárgás csík. A pajzs vége keskenyen, sárgán keretezett. A connexivum pereme sárgás, sima, az egyes szelvények közepe táján pedig szintén sárgás folt látható. A test hasoldala fekete, helyenként vöröses, szegélye pedig körben vörös vagy sárga. A lábak feketék, csupán a lábszárak sárgán gyűrűzöttek. Az elülső comb vége előtt 1 kis tövis ül. A bűzmirigyek kivezető­nyílása sárgás vagy fekete levezetőcsatornában fekszik. 11-15 mm.

Az egész palearktikumban elterjedt, Európában a magas északig felhatol. Faunaterületünkön nem gyakori, csupán a Magyar Középhegység dunántúli részé­nek egy-két pontjáról és elvétve az Alföldről ismeretes. Hasznos, amennyiben a Dasychira selenitica-t pusztítja. (III-X.)

dumosa L.
Változata:
1. Az egész hasoldal fekete, még a külső széle is. - Igen ritka. Hazánkban csak Buda­pest környékéről ismert
ab. nigriventris FIEB.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017-es találatokat kék színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó