Leírás

Az előtor hátának oldalszegélye az elülső sörtepontnál kiugró szögletet alkot, szegélye a töve felé ívelt, a sörteponttól az elülső szöglétekig egyenesen és rézsútosan lemetszett. Valamennyi lába szurokbarna, a térdei világosabbak, a hátulsó combok külső fele fekete. Homlokbarázdái sekélyek, a homlok gyéren pontozott és recézett, az előtor hátának a pontozása durva és sűrű, tövének két oldalán elmosódott szélű benyomat van. A szárnyfedők sorpontjai élesek, sűrűn állnak, közterei teljesen laposak, meglehetősen sűrűn és durván pontozottak. Színe acélkék. Nagytermetű, széles, erősen domború és fényes. 3—4 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, északon Dél-Svédországig, délen Spanyolországtól Bulgáriáig, nyugaton Írországig, keleten a Kaukázusig. Magyarországon elterjedt és gyakori. Tápnövénye a Solanum dulcamara. Lárvája a növény szárában él. Főleg vizenyős réteken, völgyekben, vizek közelében él
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)