Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátának oldalszéle az elülső sörtepontnál duzzadt, a kiugrás legfeljebb tompaszögű, de nem fogszerű; oldalpereme a tövétől a sörtepontig széles, tövének harántbarázdája meglehetősen mély és nem elmosódott, pontozása kevésbé sűrű. Teste fekete, fényes, csápjai és lábai sárga színűek, a csáp vége sötétebb, hátulsó combja szurokbarna (). 1,5—2 mm.

Előfordul csaknem az egész palearktikus tájban. Magyarországon mindenütt elterjedt és közönséges. Tápnövényei a Solanum dulcamara és nigrum, valamint Lycium- és Hyosciamus-fajok

Változata:

1. Teste rozsdavörös vagy szurokbarna, csak a szárnyfedők oldalai és varrata olykor fekete színűek. — Kelet- és Délkelet-Európában gyakori. Nálunk a törzsalakkal együtt fordul elő, de meglehetősen ritka
ab. ferruginea Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

csucsorbolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Epitrix pubescens

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás