Leírás

A szegélymező nagyon keskeny, gyakran a hálószemek sem kivehetők (28. ábra). Hátoldala szürkésbarna, fehéres foltokkal. Valamivel kisebb, hátoldala domborúbb az előző fajénál (simplex - szerk.) Az előhát nyúlványán, a félfedők tövén, közepén és hátulsó részén, valamint a középmezón fehéres foltok vannak, legutóbbi a hártyára és az oldalmezőre is átterjedve középen megszakított harántirányú világos sávot alkot. Ritkán teljes szárnyú. 2,1-2,6 mm.


Dél-európai faj, hazánkban mindenfelé elterjedt, gyakori. Tápnövényei a pusztai kutyatej (Euphorbia seguieriana = gerardiana), a jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea). Kifejletten telel át, rajzása áprilistól októberig tart, legerősebben június-júliusban.


scapularis (FIEBER, 1844)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)