Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 6)

Találatok

1. oldal (1 - 3 / 3)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-06-06 Körmendy Zoltán Körmendy Zoltán 1 3 arrow_drop_down
2021-05-22 Tasi Zsolt Tasi Zsolt 1 1 arrow_drop_down
2020-05-24 Kiss Zsuzsanna
Masska
Kiss Zsuzsanna 1 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A test felülete csupasz, a szárnyfedők pontozása — különösen a végén és a varrat mellett — finomabb és gyérebb. Az előtor pontozása finom és nagyon szórt, a fejé valamivel sűrűbb, de elmosódott. Színe rendkívül változó, a teljesen sárga példányoktól a feketéig minden átmenet található. Mindegyik változatnál sárga marad a láb (a lábszárvégek és a lábfejízek kivételével), továbbá a szájrészek és legtöbbször a csáp és a csápízek töve is. 4,5—8 mm.

Előfordul egész Európában, északon a Lappföldig és azonkívül Szibériában is. Faunaterületünkön a síkság és hegyvidék erdőiben, erdőszegélyein, továbbá kertekben a gyümölcsfákon és ernyős virágzatú növényeken mindenütt közönséges. Legfontosabb tápnövényei: Crataegus-, Prunus-, Sorbus-, Spiraea- és Ligustrum-fajok (IV—VI.) — Cseresnyebogár

Változatai:

1 (28) A szárnyfedők alapszíne sárgásbarna, de a varrat- vagy oldalszegélyük, tövük vagy csúcsuk lehet fekete vagy barna is.

2 (7) Feje egészen sárgásvörös, legfeljebb a fejtető közepének hátulján van kis sötétebb folt.

3 (4) Szárnyfedőik egyszínű sárgásbarnák, sem a varratuk, sem a szegélyük, sem a végük nem barna. — Gyakori
forma typica

4 (3) A szárnyfedők varrata vagy csúcsa sötét.

5 (6) A szárnyfedők csúcsát széles fekete vagy barna folt szegélyezi, de varrata nem sötét. — A törzsalak közt mindenütt előfordul, de nem gyakori
ab. melanura Fabr.

6 (5) Nemcsak a szárnyfedők csúcsa, de a varratszegély is fekete vagy barna. — Ritka (Budapest, Resicabánya, Radnaborberek)
ab. budensis Csiki

7 (2) Feje fekete vagy legalább a szemek hátulsó szegélyétől kezdve homloka és a fejtető fekete.

8 (25) Feje csak a szemek hátulsó szegélyétől kezdve a homlokon és a fejtetőn fekete, elöl sárga.

9 (16) A szárnyfedők csúcsán nincs fekete vagy barna folt, az alapszínnel megegyező.

10 (11) Szárnyfedői egyszínű sárgásbarnák, sem a varratuk, sem a szegélyük nem sötét. — Ugyanolyan közönséges, mint a törzsalak
ab. simplex Csiki

11 (10) A szárnyfedők varrata vagy szegélye barna vagy fekete.

12 (13) A szárnyfedőkön csak a varratszegély sötét, oldalszegélyük nem. — A törzsalak közt szórványosan mindenütt előfordul, de nem gyakori
ab. suturalis Jacobs.

13 (12) A szárnyfedők varrata és oldalszegélye is részben vagy egészen fekete vagy barna.

14 (15) A szárnyfedők sötét oldalszegélye csak a váll alatti részre szorítkozik. — Meglehetősen ritka
ab. Lacordairei Pic

15 (14) A szárnyfedőkön a sötét oldalszegély teljes. — Ritka
ab. limbata Ol.

16 (9) A szárnyfedők csúcsát fekete vagy barna folt díszíti.

17 (18) Csak a szárnyfedők csúcsa sötét, a varrat és az oldalszegély nem. — A törzsalak közt gyakori
ab. Baudii Pic

18 (17) A szárnyfedők csúcsán kívül a varrat- és az oldalszegély is fekete lehet.

19 (22) A szárnyfedők oldalszegélye nem sötét.

20 (21) A szárnyfedőkön csak a csúcsfolt és a varratszegély fekete vagy barna. — Gyakori
ab. apicalis Csiki

21 (20) A szárnyfedőkön a varratszegélyen és a csúcsfolton kívül a tövük is sötét. — Ritka (Budapest)
ab. Johannis Csiki

22 (19) A szárnyfedők oldalszegélye részben vagy egészen fekete vagy barna. A csúcs és a varratszegély is fekete vagy barna.

23 (24) A szárnyfedők fekete oldalszéle csak a válldudor alatti részre terjed ki. — Nem ritka
ab. humerata Csiki

24 (23) Mindegyik szárnyfedőt köröskörül széles fekete szegély övezi, az oldalszegély is teljes. — Gyakori
ab. limbatipennis Pic

25 (8) Feje teljesen fekete, legfeljebb a felső ajak és egy folt a homlok elején sárgásvörös.

26 (27) A szárnyfedőkön csak a varrat és az oldalperem keskeny éle fekete vagy barna. — Nem gyakori
ab. tenuicincta Csiki

27 (26) A szárnyfedők mindegyikét köröskörül széles fekete vagy barna szegély övezi. — Mindenütt gyakori
ab. pulchra Csiki

28 (1) A szárnyfedők alapszíne fekete vagy feketéskék, legfeljebb a tövükön van 1 — 1 kis sárga folt.

29 (36) A fej és az előtor háta részben vagy egészen sárgásvörös.

30 (35) A fej és az előtor háta egyszínű sárgásvörös.

31 (34) Szárnyfedői feketék.

32 (33) Szárnyfedői feketék, de a tövükben 1 — 1 sárgásbarna folt van. — Ritka (Esztergom, Zirc, Radnaborberek)
ab. Horváthi Laczó

33 (32) Szárnyfedői egyszínű feketék. — Gyakori
ab. glabrata Panz.

34 (31) Szárnyfedői egyszínű feketéskékek. — Nálunk ritka (Budapest, Balatonsárkány)
ab. cantharoides Fabr.

35 (30) A fej és az előtor háta sötétebb sárgásvörös, de a fejtető, vagy kisebb-nagyobb foltok az előtor hátán barnásfeketék. — Közönséges
ab. Theresae Pic

36 (29) Feje és az előtor háta, valamint a szárnyfedői is egyszínű feketék. — A leggyakoribb változat (= glabrata Fabr.)
ab. Duftschmidi Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

csupasz barkabogár

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

tar barkabogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Orsodacne cerasi

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás