Megjelent a Magyar Rovartani Társaság legújabb kiadványa Tíz év rovarai címmel.
A könyv elektronikus formában is elérhető.
A szerkesztők köszönetet mondanak azoknak a fotósoknak, akiknek a képeit az izeltlabuak.hu-ról felhasználhatták.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Csápja, elülső és középső lábszárai sárgásvörösek, a csáp vége sötétedő. Az előtor háta harántirányban nagyon domború, csaknem hengeres, oldalszéle erősen ívelt, felülete finoman és sűrűn pontozott, a pontok köze fényes. Szárnyfedői a tövükön olyan szélesek, mint az előtor töve, vállbütyöknek nyoma sincs. A szárnyfedők pontozása finom, pontsorok alig ismerhetők fel rajtuk, közterei teljesen laposak és csaknem olyan erősen pontozottak, mint a pontsorok. Teste fémfényű zöld vagy bronzfényű, fényes. 1,8—2,5 mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, nyugaton Franciaországig, délen a Pireneusokig, Olaszországig és a Földközi-tengeri szigetekig, a Balkán-félsziget országaiig, északon Észak-Németországig, keleten Ukrajnán, a Kaukázuson át az Örmény SZSZK-ig. Faunaterületünkön szórványosan sokfelé előfordul, de nem gyakori. Tápnövénye az Eryngium campestre
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Dibolia cryptocephala

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás