Megjelent a Magyar Rovartani Társaság legújabb kiadványa Tíz év rovarai címmel.
A könyv elektronikus formában is elérhető.
A szerkesztők köszönetet mondanak azoknak a fotósoknak, akiknek a képeit az izeltlabuak.hu-ról felhasználhatták.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A homlok sörtepontjai közvetlenül a szemek belső széle mellett helyezkednek el. Teste fekete, az elülső és középső comb vége, az elülső és középső lábszárak, valamint lábfejeik, továbbá a csápok sárgásvörösek, a csápok vége kissé barnább, a hátulsó lábszár a tövén világos, a vége felé sötétebb barna. Homloka durván pontozott, homlokdudorai fényesek. Szárnyfedői sorokba rendezetten pontozottak, közterei laposak, 1—1 finom pontsorral. 2,8—3,5 mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, nyugaton Franciaországig, északon Lengyelországig, délen Észak-Olaszországig, Jugoszláviáig és Bulgáriáig, keleten Ukrajnáig. Magyarországon főleg a magasabb domb- és hegyvidéken sokfelé előfordul, de ritka. Tápnövénye a Stachys officinalis
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Dibolia foersteri

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás