Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az 1. csápíznek legalább a töve fekete, a csúcsa, valamint a 2—4. íz sárga, a többi fekete vagy barna. Lábai barnák vagy feketék, legfeljebb a térdeken világosabbak. Az előtor háta kevésbé domború, oldalszéle enyhén ívelt, felülete nagyon durván és mélyen pontozott, a pontok köze elég fényes. A szárnyfedők pontozása ugyancsak durva, pontsorai majdnem teljesen szabályosak, közterei laposak és durván pontozottak, többnyire a közterek pontozása is sorokba rendezett. Teste fényes fekete, olykor gyengén fémfényű. 2—2,8 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, Északnyugat-Afrikában, valamint Kisázsiában és a Kaukázusban. Magyarországon főleg a síkságon és a dombvidéken nem ritka. Tápnövénye a Mentha aquatica (= menthae Hering)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Dibolia occultans

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás