Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta rövidebb, oldalai különösen elöl kerekítettek, elülső szögletei kis, tompa szögletben kihúzottak, felülete ráncosan pontozott, úgyhogy a pontok közterei alig olyan szélesek, mint maguk a pontok. Szárnyfedői mindkét ivar esetében egyformák, nagyon finoman pontozottak, a nagyobb pontok sorokba rendeződnek. Teste fekete, aranyos fénnyel, vagy sötét bronzfényű; a csápok töve, valamint a lábszárak és a lábfejek sárgásvörösek, többé-kevésbé sötétedők. Átlagosan kisebb. 2,5—3 mm.

Előfordul Szíriában, Kisázsiában, a Balkán-félszigeten és Dél-Magyarországon. Közelebbi lelőhelye nálunk nem ismeretes. Tápnövényét sem ismerjük
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Dibolia phoenicia

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás