Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta rövidebb, oldalai különösen elöl kerekítettek, elülső szögletei kis, tompa szögletben kihúzottak, felülete ráncosan pontozott, úgyhogy a pontok közterei alig olyan szélesek, mint maguk a pontok. Szárnyfedői mindkét ivar esetében egyformák, nagyon finoman pontozottak, a nagyobb pontok sorokba rendeződnek. Teste fekete, aranyos fénnyel, vagy sötét bronzfényű; a csápok töve, valamint a lábszárak és a lábfejek sárgásvörösek, többé-kevésbé sötétedők. Átlagosan kisebb. 2,5—3 mm.

Előfordul Szíriában, Kisázsiában, a Balkán-félszigeten és Dél-Magyarországon. Közelebbi lelőhelye nálunk nem ismeretes. Tápnövényét sem ismerjük
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Dibolia phoenicia

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás