Fejlődési szakasz: imágó


Az előhát ugyanolyan színű, mint a perem és a félfedők, csak elöl, a nyakhólyag mögött fekete. A csápok 1. íze barna. Barna, tojásdad, a fej és a csáp 4. ízének a vége fekete. Csáptőtövisei aprók, vörösesbarnák vagy sárgák. Az oldalsó tarajok párhuzamosak. A hátoldal többé-kevésbé egyszínű, csak a radiusmedián és az előhát nyúlványának végén vannak sötétebb foltok, a radiusmedia tövén nincs folt. A szegélymező 1-, legelöl és 3. negyedében 2-, az oldalmező 3-4- soros. A középmező csaknem sík. 2,6-3,1 mm.


Észak- és Közép-Európában elterjedt faj, nálunk még nem találták. Mocsarakban, nedves réteken él. Tápnövénye a mocsári nefelejcs (Myosotis palustris). Imágói külföldi adatok szerint júniustól szeptemberig rajzanak (= humuli non FABRICIUS)


[convergens (HERRICH-SCHAFFER, 1839)] akt.: convergens - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Tudományos név:

Dictyla convergens

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- KONDOROSY, E. (1997): További új poloskafajok a magyar faunában (Heteroptera) (Further bug species new to the fauna of Hungary (Heteroptera)) – Folia entomologica hungarica 58: 249-251.