Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előhát fekete, a peremek és a szárnyfedők barnák. A csáp 1. íze fekete, mint a fej. A csáptőtövisek, ha nagyon kicsik és sötétek is, általában láthatók. Homloktövise és tarkótövisei nincsenek. A peremek belső szegélye megközelíti, esetleg el is érheti a középső tarajt. A szegélymező 1-, az oldalmező 4-, a középmező 4-5-soros. A radiusmedián gyakran 3 folt van. A comb töve fekete, a vége sötétbarna, vöröses. 2,4-2,8 mm.


Közép- és Észak-Európában honos, hazánkban főleg a nyugati országrészben gyűjtötték. Nálunk is élő ismert tápnövénye a mocsári nefelejcs (Myosotis palustris). Kifejletten telel át, imágói március végétől rajzanak nyár végéig.


lupuli (HERRICH-SCHAFFER, 1839)
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Dictyla lupuli

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás