Leírás

Szürkésbarna vagy sárgásszürke színű, feje és előháta fekete. Az előhát peremei a hátoldalra hajlanak, belső szegélyük erősen, homorúan ívelt. A nyakhólyag nagy, és a nyúlvány is felpúposodik, néha a 3 taraj mentén 3-csúcsú. A félfedőkön 2-2 púp van, amelyeken a radiusmedia végigfut. A középmező erősen homorú, 4-6-, a meredek oldalmező 3-5-, és a csaknem függőlegesen álló szegélymező 2-soros. Az oldalmező külső sora apró, a többi sor nagy szemekből áll. A félfedők alig nyúlnak egymás fölé, a végük elkeskenyedik. Lábaik sárgásbarnák. 2,5-3,2 mm.


Dél-európai faj, hazánkban mindenfelé gyakori. Legelőkön, szántókon, homokpusztákon, gyomtársulásokban él. Tápnövényei az orvosi atracél (Anchusa officina/is), az ebnyelvűfű (Cynoglossum), a magas kígyószisz (Echium italicum), a piros kígyószisz (E. rubrum) és a terjőke-kígyószisz (E. vulgare). Kifejletten telel át, az imágók május-júniusban rajzanak.


Octacysta echii (FABRICIUS, 1803)
akt.: Dictyla rotundata. - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)