Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Szürkésbarna vagy sárgásszürke színű, feje és előháta fekete. Az előhát peremei a hátoldalra hajlanak, belső szegélyük erősen, homorúan ívelt. A nyakhólyag nagy, és a nyúlvány is felpúposodik, néha a 3 taraj mentén 3-csúcsú. A félfedőkön 2-2 púp van, amelyeken a radiusmedia végigfut. A középmező erősen homorú, 4-6-, a meredek oldalmező 3-5-, és a csaknem függőlegesen álló szegélymező 2-soros. Az oldalmező külső sora apró, a többi sor nagy szemekből áll. A félfedők alig nyúlnak egymás fölé, a végük elkeskenyedik. Lábaik sárgásbarnák. 2,5-3,2 mm.


Dél-európai faj, hazánkban mindenfelé gyakori. Legelőkön, szántókon, homokpusztákon, gyomtársulásokban él. Tápnövényei az orvosi atracél (Anchusa officina/is), az ebnyelvűfű (Cynoglossum), a magas kígyószisz (Echium italicum), a piros kígyószisz (E. rubrum) és a terjőke-kígyószisz (E. vulgare). Kifejletten telel át, az imágók május-júniusban rajzanak.


Octacysta echii (FABRICIUS, 1803)
akt.: Dictyla rotundata. - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Tudományos név:

Dictyla rotundata

Források:

- RÉDEI, D.: A Naszály poloskafaunája (Heteroptera). (True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Mt Naszály (Hungary).) – In: PINTÉR, B. & TÍMÁR, G. (eds):A Naszály természetrajza. Tanulmánygyûjtemény. (A natural history of Mt Naszály, Hungary.) Rosalia (A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 521–532.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region