Leírás

A peremek elöl a nyakhólyag elülső széléig érnek (16. ábra). A csáp 3. íze vastagabb, mint a többi, sötétbarna vagy fekete. Az előhát sötétbarna, nyúlványának töve világossárga, a végén az erek sötétbarnák. A nyakhólyag kicsi, elülső széle domborúan ívelt. A perem 1-3-soros, széle lekerekített. A félfedők áttetsző piszkossárgák, barna, gyakran szabálytalan erezettel. A szegélymező 2-, ritkán 3-soros, a középmező külső szemei nagyobbak. Rövid és teljes szárnyú alakja is ismert. 3,5-4 mm.


Skandinávia kivételével egész Európában elterjedt, nálunk ritkán, elszórtan gyűjtötték. Mészkerülő fenyvesekben él, tápnövényeként mutatták ki a vörösfenyőt, az erdeifenyőt és a seprőzanótot (Sarothamnus scoparius). Pete állapotban telel át. Imágóit májustól júliusig fogták.


strichnocera FIEBER, 1844
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó