Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 398)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 290)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2022-08-03 Adam Leaf Adam Leaf 1 1 arrow_drop_down
2022-08-02 Kalivoda Béla Sallainé Kapocsi Judit 1 1 arrow_drop_down
2022-08-01 Schmidt Péter
SmithPetya
Schmidt Péter 1 1 arrow_drop_down
2022-07-31 Mészáros Ádám
gammarusfossarum
Mészáros Ádám 1 2 arrow_drop_down
2022-07-29 Hercz Tiborné
Hercz_Emese
Hercz Tiborné 1 1 arrow_drop_down
2022-07-29 Arany Illés
aranyillés
Arany Illés 1 1 arrow_drop_down
2022-07-27 Bánvölgyi Szilvia
achine
Bánvölgyi Szilvia, Bánvölgyi Szilárd 1 2 arrow_drop_down
2022-07-25 JoeGreat JoeGreat 1 1 arrow_drop_down
2022-07-23 Arany Illés
aranyillés
Arany Illés 1 2 arrow_drop_down
2022-07-21 Ambrus András PhD
ambrusAndras
Ambrus András PhD 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A szárnyfedők fekete harántcsíkjai teljesek, a varraton sem szakadnak meg (legalább a csúcs előtti harántsáv teljes, vagy ha az is hiányzik, akkor a szőrözete zöldessárga). Felülete zöldessárga szőrözettel sűrűn borított, az előtor hátának korongján széles fekete harántszalag van. Szárnyfedőin 1-1 széles, fekete harántszalag húzódik a csúcs előtt és középen, valamint 1-1 C alakú széles, fekete folt, egymásnak tükörképei a vállon ugyancsak fekete (). Az előtor háta sűrűn ráncolva pontozott, de a szőrözet olyan sűrű, hogy az alapskulptúrát elfedi. Csápjai és lábai barnásfeketék, a lábszárak vége és a lábfejek fokozatosan vörösödők (). 8-14 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Kaukázuson át Észak-Iránig, Kisázsián át Szíriáig és Irakig. Faunaterületünkön a dombvidéken és az alföldön általánosan elterjedt és gyakori. Lárvája () különböző lomblevelű fákban (gesztenye, szil, juhar, éger, kőris, akác, gyümölcsfélék, sőt szőlő) fejlődik. Fejlődése 2-3 évig tart, a lárva napfénynek kitett vastagabb száraz ágakban él. A bogár viráglátogató, főleg cickafarkon található (VI-VIII) - Díszes darázscincér

varius O. F. MÜLLER

Változatai:

1. Olykor a csápok és a lábak vörösbarnák, rajzolata olyan, mint a törzsalaké. - Ritka (Fehértemplom)
[ab. damascenus CHEVR.]

2. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor hátának fekete harántcsíkja vagy foltja hiányzik, vagy 2-3 kis foltra tagolódik. - Gyakori (= punctatus BODNÁR)
ab. viridicollis KRAATZ

3. Rajzolata olyan, mint a törzsalaké, de a szőrözet hamuszürke vagy szürkésfehér.
- Gyakori ab. incanus PLAV.

A szárnyfedő rajzolatváltozatait a szemlélteti. A változatok közül Magyarországon az 5., 6., 7., 8., 9., 14., 15. sorszámúak fordulnak elő, a többi előfordulása is várható:

4. ab. supertomentosus PLAV. (D-E); 5. ab. Dragicevici ADAMOVIČ (F); 6. ab. Clermonti PIC (G); 7. ab. Vávrai JEŠATKÓ (H); 8. forma typica (I); 9. ab. ocellatus VITALE (J); 10. ab. Mesmini PIC (K); 11. ab. bigeminatus ROUBAL (L); 12. ab. Čejkai ROUBAL (M); 13. ab. scutellaris PODANY (N); 14. ab. Kanabéi HEYR. (O); 15. ab. paulojunctus PIC (P); 16. ab. combinatus PODANY (Q); 17. ab. conjunctus PODANY (R); 18. ab. fontanae HUB. (S).
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

díszes darázscincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Chlorophorus varius

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás