Megjelent Csősz Sándor A földi idegenek - a hangyák világa című könyve. Megvásárolható a Líra oldalán.
Támogasd a határozók munkáját eseti, vagy rendszeres befizetéssel.

Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 119)

Fejlődési szakasz: nincs megadva

1. oldal (1 - 2 / 2)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 90)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2019-08-23 Sívóné Pap Zsuzsanna Sívóné Pap Zsuzsanna 1 1 arrow_drop_down
2019-08-06 lyz48 lyz48 1 1 arrow_drop_down
2019-08-06 lyz48 lyz48 1 1 arrow_drop_down
2019-08-05 Horváth Adrienn Horváth Adrienn 1 1 arrow_drop_down
2019-07-28 Lukátsi Márk
lmark
Lukátsi Márk 1 1 arrow_drop_down
2019-07-17 Horváth Adrienn Horváth Adrienn 1 1 arrow_drop_down
2019-07-16 Ács Zoltán
diocles66
Ács Zoltán 1 1 arrow_drop_down
2019-07-15 Kovács Réka
rekuci0120
Kovács Réka 1 1 arrow_drop_down
2019-07-15 Balogh Dániel Balogh Dániel 1 2 arrow_drop_down
2019-07-13 bach66 Szabó Ferenc Miklós 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, a 2018 zöld, a 2019-es találatok narancs színnel vanna jelölve. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.

Leírás

A szárnyfedők fekete harántcsíkjai teljesek, a varraton sem szakadnak meg (legalább a csúcs előtti harántsáv teljes, vagy ha az is hiányzik, akkor a szőrözete zöldessárga). Felülete zöldessárga szőrözettel sűrűn borított, az előtor hátának korongján széles fekete harántszalag van. Szárnyfedőin 1-1 széles, fekete harántszalag húzódik a csúcs előtt és középen, valamint 1-1 C alakú széles, fekete folt, egymásnak tükörképei a vállon ugyancsak fekete (). Az előtor háta sűrűn ráncolva pontozott, de a szőrözet olyan sűrű, hogy az alapskulptúrát elfedi. Csápjai és lábai barnásfeketék, a lábszárak vége és a lábfejek fokozatosan vörösödők (). 8-14 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Kaukázuson át Észak-Iránig, Kisázsián át Szíriáig és Irakig. Faunaterületünkön a dombvidéken és az alföldön általánosan elterjedt és gyakori. Lárvája () különböző lomblevelű fákban (gesztenye, szil, juhar, éger, kőris, akác, gyümölcsfélék, sőt szőlő) fejlődik. Fejlődése 2-3 évig tart, a lárva napfénynek kitett vastagabb száraz ágakban él. A bogár viráglátogató, főleg cickafarkon található (VI-VIII) - Díszes darázscincér

varius O. F. MÜLLER

Változatai:

1. Olykor a csápok és a lábak vörösbarnák, rajzolata olyan, mint a törzsalaké. - Ritka (Fehértemplom)
[ab. damascenus CHEVR.]

2. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor hátának fekete harántcsíkja vagy foltja hiányzik, vagy 2-3 kis foltra tagolódik. - Gyakori (= punctatus BODNÁR)
ab. viridicollis KRAATZ

3. Rajzolata olyan, mint a törzsalaké, de a szőrözet hamuszürke vagy szürkésfehér.
- Gyakori ab. incanus PLAV.

A szárnyfedő rajzolatváltozatait a szemlélteti. A változatok közül Magyarországon az 5., 6., 7., 8., 9., 14., 15. sorszámúak fordulnak elő, a többi előfordulása is várható:

4. ab. supertomentosus PLAV. (D-E); 5. ab. Dragicevici ADAMOVIČ (F); 6. ab. Clermonti PIC (G); 7. ab. Vávrai JEŠATKÓ (H); 8. forma typica (I); 9. ab. ocellatus VITALE (J); 10. ab. Mesmini PIC (K); 11. ab. bigeminatus ROUBAL (L); 12. ab. Čejkai ROUBAL (M); 13. ab. scutellaris PODANY (N); 14. ab. Kanabéi HEYR. (O); 15. ab. paulojunctus PIC (P); 16. ab. combinatus PODANY (Q); 17. ab. conjunctus PODANY (R); 18. ab. fontanae HUB. (S).
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

díszes darázscincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Chlorophorus varius

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea (2019, July)

Társalgás