Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szemek közötti homlokdudorai domborúbbak, élesebben kiemelkedők, homlokbarázdája éles és mély. A szárnyfedők pontsorai sokkal durvábbak, pontjai kerekdedek, az elülső harmad bemélyedésében a pontok különösen nagyok, úgyhogy ott a közterecskék többnyire olyan szélesek vagy keskenyebbek, mint maguk a pontok. Az előtor hátának elülső szögletei tompák, nem kiugrók, felületének pontozása egyenetlen és durva, közterecskéi recézettek, emiatt tompább fényűek. Színe sötét bronzszínű vagy ércfényű, olykor határozottan zöldes. 8—9,5 mm.

Nyugat- és Közép-Európában fordul elő. Tápnövényei különböző Carex-félék. Faunaterületünkön a síkságon és a dombvidéken, sőt a hegyvidéken is előfordul, de a ritkább fajok közé tartozik (V—VI.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Donacia brevicornis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás