Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők vége lemetszett és a külső csúcsszöglet is éles (). Az 1 közterecske nemcsak a varrat hosszában szegélyezett, hanem hátul a pontsor mellett is éles szegélye van. Közterecskéi sokkal keskenyebbek, pontsoraik elöl durvábbak, a belső közterek sem simák, hanem a pontokból harántirányú ráncok futnak befelé, ami egyrészt a pontsorokat szélesíti, másrészt a közterecskéket egyenetlenné teszi. Az előtor oldaldudora kevésbé éles, ráncolva pontozott. A ♂ hátulsó combjának 2 fogacskája nagy és éles (), a ♀ fogacskái kisebbek, a belső fogacska apró. Felülete zöldes vagy rézszínű, olykor kékeszöld vagy ibolyaszínű. 7—9,5 mm.

Előfordul csaknem egész Európában és Szibériában. Tápnövénye a Sagittaria sagittifolia és Alisma-fajok. Magyarországon elterjedt, de meglehetősen ritka (VI-VIII.)

Változata:

1. A ♀ példányok között akadnak olyanok, amelyeknek hátulsó combján csak az alsó fogacska van meg, a belső fog hiányzik. — A törzsalak közt elterjedt, de ritka. Faunaterületünkről is ismerjük
ab. phellandrii C. R. Sahlb
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Donacia dentata

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás