Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők 1. közterecskéje sokkal keskenyebb, mint a 2. Az előtor háta lapos, közepe hosszirányban benyomott, sokkal finomabban és sekélyebben pontozott. A hátulsó combokon nincs nagy fog, legfeljebb alul szemcsézett. Felülete feketészöld vagy ibolya színű, az előtor hátán és a szárnyfedőkön az oldalszél, továbbá a varrat is zöldes. 6—8,5 mm.

Észak- és közép-európai faj. Tápnövénye a Phragmites communis és a Glyceria aquatica, melyeknek víz alatti szárán található. Magyarországon a Nagyalföldön és Dunántúlon szórványosan többfelé előfordul, de ritka

Malinovskyi Ahr.

1. Az előtor háta és a szárnyfedők vöröses barnássárgák. — A törzsalaknál gyakoribb (= fennica auct. non Payk.)
ab. arundinis Ahr.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Donacia malinovskyi

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás