Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők töve a pajzsocskától a válldudorig sűrűn és szabálytalanul, durván pontozott, előtora széles, szórtan és finoman, de ráncosan pontozott, korongján a pontok közterecskéi finoman és sűrűn recézettek, emiatt felülete selymes fényű. Az előtor elülső szögletei élesen kiugrók, középvonala gyengén benyomott. A szárnyfedők vége egyenként lekerekített, benyomatai erőteljesek, recézete sűrű. Felülete sötét bronzszínű, selymes fényű. 8,5—10 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, továbbá Szibériában. Tápnövényei különböző Carex- és Schoenoplectus-tajok. Faunaterületünkről az irodalomban sok helyről említik, de ezek az adatok majd mind téves határozásokon alapulnak. Megbízható lelőhelyű példányok Erdélyből kerültek elő (Tusnád, Németbogsán). Magyarországról is vannak példányaink, de azok közelebbi lelőhelyei nem ismeretesek
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Donacia obscura

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás